COMENTARIO A LA 
  PRIMERA EPISTOLA PASTORAL
      DE SAN PABLO A TIMOTEO

              Por Juan Calvino


www.iglesiareformada.com

CAPITULOS 1 Y 2                      CAPITULOS 3 Y 4                          CAPITULOS 5 Y 6
                                           Biblioteca                                        
For Calvin's Commentary in English, please go to:http://www.ccel.org/c/calvin/comment3/comm_vol43/htm/TOC.htm.
Para comprar una copia de este libro, favor de ir a:
Libros Desafío
http://www.librosdesafio.org/